Pieter van der Leer


"Ik heb het niet alleen geleerd, ik heb het ook geleefd"

Heb jij autisme? of iemand die jij kent?


Wil je er met iemand over praten die het ook heeft?

 
Neem dan contact op via 06 - 57 54 65 59
of mail naar: vragen@autismetolk.nl


Wij zijn er voor jou om samen alles op

een rijtje te zetten over autisme. 


Samen als lotgenoten leren


Praten met iemand die hetzelfde ervaart als jij en ermee heeft leren omgaan kan je enorm helpen en vragen beantwoorden.

Samen dingen leren, 'trucjes' bedenken en praten over de dingen die je moeilijk vindt.

Investeren in gezinsverband


Als ouder(s), broer of zus kan het soms ingewikkeld zijn om je in te leven in wat uw kind, broer of zus met autisme voelt.

Er over praten met iemand die het onder woorden brengt, kan verhelderend zijn.

In gesprek met de omgeving


Als ervaringsdeskundige deler wij graag onze ervaringen met studenten, hulpverleners en bijvoorbeeld verenigingen.

Dit geldt ook voor het bedrijfsleven, u kunt in veel dingen te maken hebben met autisme.

Lid van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (www.vved.org)

Copyrights reserved by Pieter van der Leer
IT-development by Joachim Hofman